Gospodarka mieszkaniowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy jest administratorem 13 budynków komunalnych.

L.p. Adres Ilość lokali
1 Jasiona 1 5 lokali mieszkaniowych
2 Słoków  24 i 24A 7 lokali mieszkaniowych
3 Krzyżkowice 49 5 lokali mieszkalnych i 1 użytkowy
4 Dytmarów 1A 2 lokale mieszkalne i 1 użytkowy
5 Dytmarów 2 1 lokal użytkowy
6 Dytmarów 21 5 lokali mieszkaniowych
7 Trzebina 2 9 lokali mieszkaniowych
8 Trzebina 87  4 lokale mieszkaniowe
9 Nowy Browiniec 86 5 lokale mieszkaniowe i 2 użytkowe
10 Lubrza, ul. Harcerska 1 3 lokale użytkowe
11 Lubrza, ul. Opolska 3 4 lokale mieszkaniowe
12 Lubrza, ul. Wolności 24 1 lokal mieszkalny i 1 użytkowy
13 Olszynka 36A 2 lokale mieszkalne

 


Przydział lokali mieszkalnych

Zakład przyjmuje podania dotyczące przydziału wolnych lokali mieszkalnych i po zbadaniu dotychczasowych warunków mieszkalnych przedstawia je do rozpatrzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Lubrzy. Na podstawie jej opinii Wójt gminy w Lubrzy przydziela wolny lokal mieszkalny. 

Script logo