Nieczystości płynne

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.12.2014 Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadza się nowe stawki:

  1. za opróżnienie przydomowej oczyszczalni ścieków 67,50 zł netto
  2. zbiorniki bezodpływowe:
  • 0-5m3 - 21,00 zł netto za 1 m3
  • 5m3 i powyżej – 15,00 zł netto za 1m3

 

Zamówienie usługi pod nr tel: 774375288 wew. 47

Script logo