Gospodarka odpadami

Drodzy Mieszkańcy Gminy Lubrza


         Z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy. W myśl ustawy w dniu 22 marca 2013 roku Rada Gminy w Lubrzy uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza. 

Według nowych zasad to teraz Gmina staje się właścicielem odpadów od gospodarstw zamieszkałych i niezamieszkałych i to ona będzie odbierać odpady od powyższych nieruchomości.  

Nowością też jest sposób naliczania opłaty ustalony przez Radę Gminy w stosownych uchwałach (tj. od mieszkańca zamieszkującego w danym gospodarstwie oraz od zatrudnionych pracowników na nieruchomości niezamieszkałej).

Uchwała XXI/171/2013
Uchwała XXI/172/2013

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz w sekretariacie Urzędu i kasie Zakładu.

Wzór deklaracji:

 Deklaracja.pdf

W przypadku składania korekty deklaracji za odpady komunalne, należy dołączyć wyjaśnienie dotyczące zmiany. oraz dołącz wyjaśnienie które jest na tronie http://www.lubrza.opole.pl/770/411/gospodarka-odpadami-informacje.html w formie pdf.

 

W przypadku Naszej gminy odpady komunalne są przewożone do Regionalnego Centrum Gospodarowania Odpadami położonego w miejscowości Domaszkowice w Gminie Nysa.

Za niesegregowanie odpadów ustawa przewiduje możliwość ustalenia wyższej stawki opłaty. I tak właśnie jest w Naszej Gminie:

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę 12 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się stawkę 25 zł miesięcznie od mieszkańca.
Uchwała XVIII/135/2016

Na terenie Naszej Gminy stosować będziemy następujące kolory worków z przeznaczeniem na poszczególne odpady segregowane:

NIEBIESKI – z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,
ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe,
BIAŁY – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne,
CZARNY – z przeznaczeniem na odpad posortownicze i zmieszane.

Informacji na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi udziela:

  • telefonicznie Urząd Gminy 77 4074650
  • telefonicznie ZGKiM 77 4375288
  • osobiście w siedzibie ZGKiM
  • poprzez kontakt e-mail zgkim@lubrza.opole.pl

___________________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

___________________________________________________________________________________________________________

Script logo