Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY – nowe świadczenia od 01.01.2014r. dla  osób pobierających dodatek mieszkaniowy

JAK UZYSKAĆ DODATEK ENERGETYCZNY

  • posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej
  • mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej)
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

JEŻELI SPEŁNIONE SĄ POWYŻSZE WARUNKI NALEŻY:

  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w siedzibie ZGKiM w Lubrzy, 
  • dostarczyć wraz z wnioskiem kserokopie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej.
Script logo